Jestes w: Home > Wiedza > Zaburzenia przewlekłe:

Zaburzenia przewlekłe:

-1) w znaczeniu ścisłym: a) hypotrophia, hypothrepsia, b) paeda- trophia, athrepsia, c) hypertrophia 2) w znaczeniu ogólniejszym: a) hypovitaminosis, b) anaemia alimentaris.

II. Zaburzenia ostre: « 1) w znaczeniu ścisłym: a) dyspepsia acuta, b) toxicosis vel cholera nostras infantum, c) exsiccosis simplex 2) w znaczeniu ogólniejszym: a) tetania.

Pod względem etiologicznym każdy z tych stanów chorobowych może być wywołany przez jeden lub przez dowolną kombinację następujących trzech czynników zasadniczych: 1) żywienie,

-2) czynniki zewnętrzne z otoczenia dziecka, 3) właściwości samego ustroju niemowlęcia. B. UWAGI OGÓLNE O ROZPOZNANIU I LECZENIU Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych obrazów klinicznych i ich leczenia, uważamy za wskazane podanie kilku uwag ogólnych, dotyczących rozpoznania i postępowania leczniczego.

Dodaj Komentarz