Jestes w: Home > Wiedza > Zaburzenie odżywiania

Zaburzenie odżywiania

Jak widać z powyższej klasyfikacji i ze sposobu zebrania wywiadów, pełne rozpoznanie zaburzeń w odżywianiu musi obejmować zarówno zakwalifikowanie do jednego z obrazów klinicznych, jak

i możliwie dokładne zdanie sobie sprawy z głównego czynnika etiologicznego. W leczeniu musimy stale pamiętać o zasadzie ustalonej już przez nas tylokrotnie, że tylko uregulowanie całego trybu życia dziecka i zupełnie dokładne oznaczenie ilości, jakości i sposobu podawania pożywienia może doprowadzić do pożądanego wyniku.

Poważnym błędem lekarskim, niestety bardzo często popełnianym, jest ograniczenie się do ogólnikowych tylko wskazówek leczniczych, np. określenie jakości pożywienia bez uwzględnienia ilości lub też zwrócenie głównej uwagi na mniej lub bardziej objawowe leczenie farmakologiczne.

Dodaj Komentarz