Jestes w: Home > Wiedza > Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego

Osobiście jesteśmy przekonani, że oba te poglądy są częściowo słuszne. Spostrzegaliśmy bowiem, zwłaszcza na oddziałach noworodków małych niemowląt, prawdziwe epidemie zapalenia ucha środko-wego z niewątpliwie następczymi objawami toksykozy. Widuje się to przede wszystkim w okresach panującej epidemii „grypowej“ i wtedy dzieci zapadają niezależnie od istniejących poprzednio za-burzeń w odżywianiu.

W przeciwieństwie do tego zakażenie ucha jest tylko tym ostat-nim czynnikiem wywołującym lub pogarszającym toksykozę u niemowlęcia poprzednio już uszkodzonego wskutek zaburzeń w odżywianiu lub zakażenia wychodzącego z przewodu pokarmo-wego.

Do zapalenia ucha środkowego może dojść drogą krwi lub też wskutek przedostania się tam zarazków przez krótką i szeroką u niemowlęcia trąbkę Eustachiusza podczas wymiotowania lub za-chłystywania się.

Dodaj Komentarz