Jestes w: Home > Wiedza > Zapobieganie bodźcowe

Zapobieganie bodźcowe

W każdym jednak razie zapobieganie bodźcowe jest bardzo celowe, gdyż działa szybko i uniezależnia nas od często niesyste-matycznego i niedbałego postępowania matki, utrudniającego uzyskanie pożądanych wyników zwykłym podawaniem preparatów witaminowych przez długi okres czasu.

W przychodniach D dawki masowe witaminy D powinny być podawane dziecku przez higienistkę, a nie wręczane matce. Wstrzykiwanie domięśniowe takich samych dawek witaminy D2, W ilości 7,5-15 mg, tj. 300 000-600 000 jednostek międzynarodowych.

Wyniki są tym pewniejsze, że nie zależą od zmiennych warun-ków wchłaniania z przewodu pokarmowego, np. w przebiegu dys- pepsji. Podawanie doustne preparatu witaminy D2 kroplami w ilości 4-6 kropel dwa razy dziennie przez dłuższy okres czasu, kilka tygodni do 2-3 miesięcy, zależnie od warunków stwarzających możliwości powstawania krzywicy w mniejszym lub większym stopniu.

Dodaj Komentarz