Jestes w: Home > Wiedza > Zapotrzebowanie dzienne niemowlęcia

Zapotrzebowanie dzienne niemowlęcia

Zapotrzebowanie dzienne niemowlęcia wynosi około 2-6 mg kwasu askorbinowego na kilogram wagi ‚. W naszych warunkach, w których używa się stosunkowo mało przetworów sztucznych, poddawanych działaniu wysokiej tempe-ratury (mleko sterylizowane pod ciśnieniem), typowy gnilec wieku niemowlęcego, czyli tzw. choroba Móllera-Barlowa, występuje rza-dziej niż w innych krajach. Natomiast często mamy do czynienia z postacią poronną tego cierpienia fakt ten ma duże znaczenie praktyczne, gdyż rozpoznanie takich przypadków jest znacznie trudniejsze.

Choroba Móllera-Barlowa daje następujące objawy: bladość ogólna skóry i błon śluzowych, niedokrwistość ze znaczniejszym obniżeniem ilości hemoglobiny niż liczby krwinek, bolesność pod-czas poruszania i dotykania kończyn, zwłaszcza dolnych, co często doprowadza do niedowładu rzekomego – dziecko prawie nie porusza taką kończyną. W obrębie tych kończyn stwierdza się często obrzmienie bez zaczerwienienia skóry, zależne od wystąpienia krwawień podokostnych (zwykle kości udowej lub goleniowej), dających charakterystyczny obraz radiologiczny. Natomiast zmiany krwotoczne na dziąsłach, tak charakterystyczne dla gmilca dzieci starszych i ludzi dorosłych, występują stosunkowo rzadko w gnilcu wieku niemowlęcego i tylko u niemowląt mających już zęby. Częściej nieco zjawia się krwiomocz, stwierdzalny już gołym okiem lub też dopiero przez zbadanie mikroskopowe osadu moczu.

Charakterystyczny zespół objawów pozwala łatwo rozpoznać przypadki typowe należy tylko myśleć o możliwości tego cierpienia w chwili ustalania rozpoznania. Na myśl tę naprowadzają nas często już wywiady: pożywienie tego kilkomiesięcznego zwykle niemowlęcia, pozbawionego pokarmu od urodzenia, a w każdym razie od dłuższego czasu, nie zawierało żadnych składników świeżych, soków surowych, nawet jarzyn gotowanych, tylko małowar- tościowe gotowane mleko krowie lub też przeważnie mączki i kleiki.

Dodaj Komentarz