Jestes w: Home > Wiedza > Zatrucia

Zatrucia

Doceniając w pełni decydujące znaczenie czynnika zakaźnego w powstawaniu toksykozy wieku niemowlęcego, nie wolno nam jednak zapominać, że dzieci te mają jednocześnie bardzo poważne zaburzenia przemiany materii, trwające zwykle już od dłuższego czasu, a bardzo nasilone w przebiegu tego schorzenia. Charakterystyczny stan zatrucia powstaje tutaj nie tylko wskutek działania jadów bakteryjnych, ale również wskutek działania jadów wytwarzających się w toku całkowicie rozregulowanej przemiany materii. Nie możemy tutaj nie brać pod uwagę badań laboratoryjnych i niezliczonych spostrzeżeń klinicznych, poczynionych przez dawniejszych pediatrów, nie wolno nam dawniejszego jednostronnego poglądu „alimentarnegó“ zastąpić zbyt jednostronnym ujęciem czynnika „infekcyjnego“.

Zastrzeżenie to jest tym słuszniejsze, im młodsze jest niemowlę, gdyż zaburzenia przemiany materii są wtedy tym intensywniejsze. Zastrzeżenie to jest poza tym ważne nie tylko z punktu widze-nia teoretycznego, ale ma wielkie znaczenie praktyczne. Nie wolno nam w leczeniu toksykozy zaniedbywać leczenia dietetycznego, ma ono nadal pierwszorzędne znaczenie.

Postępowanie lecznicze nasuwa się samo przez się na podstawie powyższych wywodów musimy dążyć do: 1) odtrucia ustroju, 2) nawodnienia go w możliwie najszybszym czasie, 3) opanowania zapaści, 4) odpowiedniego żywienia dziecka, 5) leczenia istnieją-cych ognisk zapalnych.

Dodaj Komentarz