Jestes w: Home > Wiedza > Zespół witaminy Ś.

Zespół witaminy Ś.

Witamina Bi – rozpuszczalna w wodzie. Witamina ta jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie, znaj-duje się przede wszystkim w drożdżach, łuskach ziaren, żółtku, w narządach wewnętrznych (wątroba), natomiast w stosunkowo niedużej ilości w pokarmie i w mleku krowim. Pokarm kobiety dobrze żywionej zawiera 0,04 mg0/«.

Normalne zapotrzebowanie dzienne niemowlęcia wynosi 0,5 mg krystalicznej witaminy Zależy ono w dużym stopniu od ilości spożywanego pożywienia, zwłaszcza węglowodanów. W przemianie węglowodanowej witamina Bi działa pod postacią związku z białkiem, fosforem i magnezem (kokarboksylaza), dawki lecznicze są znacznie większe, nie ma przy tym obawy przedawkowania.

Pewną ilość tej witaminy wytwarzają bakterie przewodu pokar-mowego, u niemowlęcia żywionego pokarmem kobiecym przede wszystkim flora Gram-dodatnia (Bac. bifidus). W naszych warun-kach nie widujemy zupełnie skutków całkowitej awitaminozy, która ma postać schorzeń układu nerwowego (beri-beri), często jednak powstają u niemowląt pewne niedomagania z niedoboru tego czynnika, zwłaszcza w razie znacznej przewagi węglowodanów w pożywieniu (mączki itp.), wskutek niedostatecznego wchłaniania oraz zwiększonego zapotrzebowania w chorobach gorączkowych i w toku leczenia sulfonamidami.

Spostrzegamy wtedy brak łaknienia, osłabienie mięśni, bladość, drażliwość, zaburzenia przewodu pokarmowego, skłonność do obrzęków (obrzęki głodowe).

Unikamy niedoboru wystrzegając się żywienia jednostronnego nadmiarem węglowodanów oraz uwzględniając wyżej wymienione czynniki. W razie potrzeby uzupełniamy niedobór preparatami Bi, B2 i Bq. Korzystne wyniki leczenia witaminą Bi spostrzega się w toksy-kozie niemowląt, kwasicy, wymiotach oraz w akrodynii.

Dodaj Komentarz