Jestes w: Home > Wiedza > ŻYWIENIE SZTUCZNE NIEMOWLĄT OD 4 MIESIĄCA ŻYCIA

ŻYWIENIE SZTUCZNE NIEMOWLĄT OD 4 MIESIĄCA ŻYCIA

Wspominaliśmy już, że w 3-4 miesiącu życia niemowląt rozpoczynamy podawanie soków jarzynowych i owocowych w ilości kilku do kilkunastu łyżeczek dziennie, aby uzupełnić brak czynników dopełniających w pożywieniu. W tym też czasie rozpoczynamy urozmaicać pożywienie podawaniem kaszki i jarzynek zupełnie w ten sam sposób jak u niemowląt żywionych naturalnie.

Niemożność uzyskania zadowalających wyników powyższym sposobem żywienia niemowląt wykracza już poza stany normalne. Odpowiednie przypadki i zlecenia dietetyczne omówimy w rozdziale

o patologii żywienia. Tutaj pragniemy tylko jeszcze raz zwrócić uwagę na jeden niezmiernie ważny czynnik mający znaczenie ogólniejsze. Wspominaliśmy już we wstępie do tej pracy, że uregulowanie żywienia jest obowiązkiem lekarza w każdym przypadku udzielania porady niemowlęciu, a to z powodu niezmiernie ścisłego i bezpośredniego związku pomiędzy żywieniem a stanem ogólnym. Tutaj należy nadmienić, że bezwzględnie słuszne jest również odwrócenie tego twierdzenia: lekarz nie może i nie powinien nigdy ograniczać się wyłącznie do uregulowania diety niemowlęcia, a obowiązkiem jego jest uregulowanie w miarę możności ogólnych warunków higienicznych, w ja-kich dziecko żyje. Tylko bowiem wtedy może on liczyć na dobry wynik leczniczy.

Dodaj Komentarz